Theo tờ trình, Phú Quốc có diện tích tự nhiên là 589,27 km2, dân số 179.480 người, có 10 xã, thị trấn và sau khi lên TP Phú Quốc thì có 9 đơn vị cấp xã, gồm: 2 phường và 7 xã. Bộ Nội vụ cũng nêu những nổi bật và điều kiện thuận lợi vốn có của địa phương để thành lập TP Phú Quốc, nhất là trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. 

 

z2100628477298 c097564a072b553088c9168313811d60

z2100628462137 2960926fabb7096170090197b1e2e4b6

          Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2019 đạt 56.547 tỉ đồng, tổng thu ngân sách đạt hơn 5.257tỉ đồng, tổng chi ngân sách là hơn 2.306 tỉ đồng. Phú Quốc hiện có 320 dự án với diện tích khoảng 10.900 ha, tổng số vốn đăng ký đầu tư trên 340.000 tỉ đồng, trong đó có 47 dự án đã đi vào hoạt động với diện tích 1.202 ha, tổng số vốn đầu tư khoảng 13.504 tỉ đồng. Trong năm 2019, Phú Quốc đạt hơn 3 triệu lượt khách, chiếm khoảng 60% lượng khách của tỉnh Kiên Giang, giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 0,93% năm 2017 xuống 0,65% năm 2019.

    Xem tin liên quan thành lập TP Phú Quốc

Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của Việt Nam

Phú Quốc: Tiềm năng từ “ngôi sao đang lên” Meyhomes Capital

   Từ năm 2014, Phú Quốc đã được công nhận là đô thị loại 2; đã làm thay đổi diện mạo của Phú Quốc và mang đến những công năng đô thị mới đa dạng hơn; đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao. Tuy nhiên, Phú Quốc vẫn thực hiện nhiệm vụ quản lý theo mô hình chính quyền nông thôn; dẫn đến bộ máy chính quyền hiện nay không đủ khả năng đáp ứng nhu cầu quản lý trong tình hình mới, với nhiều vấn đề bất cập. Đồng thời, 2 thị trấn Dương Đông và An Thới; cũng phát triển mạnh mẽ, có nhiều chuyển biến trong quá trình phát triển đô thị; hình thành lối sống đô thị xứng đáng được thành lập phường.

thành lập TP Phú Quốc
Một góc huyện đảo Phú Quốc chuẩn bị lên thành phố

Việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 2, Điều 128, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, cụ thể là: phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam, chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 đến 2020; phù hợp với quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị, chương trình phát triển đô thị tỉnh Kiên Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030; quy hoạch chung đô thị Phú Quốc đến năm 2030. Phát huy tiềm năng, lợi thế và động lực nhằm thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Kiên Giang nói chung và huyện đảo Phú Quốc nói riêng. Quá trình xây dựng đề án đã nhận được sự đồng thuận cao của nhân dân; đảm bảo đoàn kết dân tộc, phù hợp với các yếu tố lịch sử, truyền thống văn hóa của địa phương.

    Bộ Nội vụ cũng nhấn mạnh, Phú Quốc đã đạt được tiêu chuẩn thành lập thành phố và các phường thuộc TP Phú Quốc, mọi thủ tục đúng quy trình từ địa phương đến cơ quan bộ, ngang bộ… Căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13, Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập TP Phú Quốc và các phường thuộc TP Phú Quốc trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nguồn: nld.com.vn

thành lập TP Phú Quốc