Rạch Giá Từ “Trạm Trung Chuyển” – Đến Lộ Trình Thành Đô Thị Loại 1 Của Tỉnh Kiên Giang

Rạch Giá Từ “Trạm Trung Chuyển” – Đến Lộ Trình Thành Đô Thị Loại 1 Của Tỉnh Kiên Giang

Rạch Giá Từ “Trạm Trung Chuyển” – Đến Lộ Trình Thành Đô Thị Loại 1 Của Tỉnh Kiên Giang Trong những năm qua, Rạch Giá không ngừng đẩy mạnh các tiêu chí phát triển. Điển hình là về kinh tế, xã hội và nhân lực, vươn mình phấn đấu không ngừng để tiến bước nâng […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger