Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ

Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ

Chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ

Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ
Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ

Với 463/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ.

Nghị quyết quy định thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù đối với thành phố Cần Thơ về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch; thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức thuộc Thành phố quản lý; chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại Cần Thơ.

Cụ thể, TP Cần Thơ được vay thông qua phát hành trái phiếu chính quyền địa phương, vay từ các tổ chức tài chính trong nước, các tổ chức khác trong nước và từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ vay về cho Cần Thơ vay lại với tổng mức dư nợ vay không vượt quá 60% số thu ngân sách Thành phố được hưởng theo phân cấp.

Hằng năm, ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách Cần Thơ không quá 70% số tăng thu ngân sách trung ương từ các khoản thu phân chia giữa ngân sách trung ương và ngân sách Thành phố so với dự toán Thủ tướng giao và các khoản thu ngân sách trung ương hưởng 100% theo quy định.

Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ
Quốc hội thông qua một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ

Nghị quyết cho phép HĐND Thành phố Cần Thơ quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 02 vụ trở lên với quy mô dưới 500 ha theo ủy quyền của Thủ tướng, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Việc ủy quyền phải quy định rõ trách nhiệm của người ủy quyền và người được ủy quyền, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, tránh tiêu cực, thất thoát, lãng phí.

HĐND Thành phố được quyết định sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư của ngân sách Thành phố thực hiện chi trả thu nhập tăng thêm với mức không quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản.

Theo Nghị quyết, dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ theo phương thức xã hội hóa, đáp ứng điều kiện bảo đảm chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu có trọng tải từ 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng của Thành phố và có quy mô vốn từ 500 tỷ đồng trở lên.

Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ
Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường

Trình bày báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về Dự thảo Nghị quyết trước đó, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho hay gầu hết các ý kiến nhất trí ban hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ vì cho rằng, cơ bản các chính sách được đề xuất áp dụng cho Cần Thơ phù hợp với Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị và cơ bản tương đồng với các chính sách đã được Quốc hội quyết định cho một số địa phương tại Kỳ họp thứ 2.

Đối với 2 chính sách mới về Dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An – Cần Thơ và thành lập Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đã được các đại biểu đồng thuận cao vì được xây dựng trên cơ sở đặc thù của miền Tây Nam Bộ, không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với Cần Thơ mà còn có tính lan tỏa, thúc đẩy và hỗ trợ sự phát triển đối với tất cả các địa phương trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Nguồn: vtv.vn

anh dong con khuong diamond city 1

Gọi ngay
Facebook Messenger