tuong-nam-song-hau-1

Lễ thông xe đường Nam Sông Hậu ngày 9-3-2011.