Trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việc Thành Lập Thành Phố Phú Quốc

Trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việc Thành Lập Thành Phố Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án của Chính phủ và các văn bản liên quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger