Cần Thơ Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển

Cần Thơ Điều Chỉnh Quy Hoạch Chung Đáp Ứng Yêu Cầu Phát Triển

Tháng 3-2021, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Kế hoạch triển khai lập điều chỉnh tổng thể Ðồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Kế hoạch số 68/KH-UBND), nhằm phù hợp với phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Theo đó, UBND […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger