Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ

Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ

Chiều 11/1, Quốc hội đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ. Thông Qua Cơ Chế, Chính Sách Đặc Thù Phát Triển TP Cần Thơ Với 463/469 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc […]

Xem Thêm »
Quốc Hội Bàn Cơ Chế Đặc Thù Cho Cần Thơ, “Thủ Phủ” Miền Tây Sẽ Được Hưởng Những Đặc Quyền Gì?

Quốc Hội Bàn Cơ Chế Đặc Thù Cho Cần Thơ, “Thủ Phủ” Miền Tây Sẽ Được Hưởng Những Đặc Quyền Gì?

Trong sáng 4/1, Chính phủ đã trình Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, địa phương vẫn được biết tới như là thủ phủ của miền Tây. Theo tờ trình, việc ban […]

Xem Thêm »
Chính Phủ Đề Xuất Quốc Hội Xem Xét Nhiều Chính Sách Đặc Thù Cho Cần Thơ

Chính Phủ Đề Xuất Quốc Hội Xem Xét Nhiều Chính Sách Đặc Thù Cho Cần Thơ

Chính Phủ Đề Xuất Quốc Hội Xem Xét Nhiều Chính Sách Đặc Thù Cho Cần Thơ Việc xây dựng các cơ chế, chính sách đặc thù nhằm cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị, phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển thành phố Cần Thơ nhanh và bền vững. Sáng 4/1, […]

Xem Thêm »
Trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việc Thành Lập Thành Phố Phú Quốc

Trình Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội Việc Thành Lập Thành Phố Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Bộ trưởng Bộ Nội vụ thừa ủy quyền Thủ tướng, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án của Chính phủ và các văn bản liên quan trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger