Người mua nhà đất nền cần biết gì khi tiến hành hợp đồng đặt cọc nhà đất?

Người mua nhà đất nền cần biết gì khi tiến hành hợp đồng đặt cọc nhà đất?

Khá nhiều trường hợp người mua đất; vì tin chủ nhà mà khi tiến hành hợp đồng đặt cọc; đã không yêu cầu công chứng hợp đồng đặt cọc nhà đất. Đã không ít trường hợp trong số đó gặp phải chủ nhà làm ăn thất tín dẫn đến tiền cọc mất, đất chẳng thấy […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger