Bộ Giao Thông Đầu Mối Nghiên Cứu Xây Dựng Tuyến Đường Sắt TP HCM – Cần Thơ

Bộ Giao Thông Đầu Mối Nghiên Cứu Xây Dựng Tuyến Đường Sắt TP HCM – Cần Thơ

Bộ Giao Thông Đầu Mối Nghiên Cứu Xây Dựng Tuyến Đường Sắt TP HCM – Cần Thơ Ban Quản lý dự án đường sắt được giao lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt TP HCM – Cần Thơ. Kinh phí lập báo cáo được xác định theo nhiệm vụ, dự […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger