NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ 4 NGÀY LIÊN TIẾP DỊP LỄ 30/4 & 1/5 NĂM 2020

NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NGHỈ 4 NGÀY LIÊN TIẾP DỊP LỄ 30/4 & 1/5 NĂM 2020

Dịp Tết Độc lập 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 1/5 năm nay, cán bộ và công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ lễ 4 ngày liên tiếp, thông báo chính thức của Bộ […]

Xem Thêm »
Gọi ngay
Facebook Messenger