0917 000 929

QUY ĐỊNH VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN

Hình Thức Thanh Toán

Khi mua hàng khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển SC Holding.

Hình Thức Thanh Toán